Privacyverklaring Coöperatie Parketmeesters U.A. » Parketmeester
Parketmeester | Klantenbeoordeling: 9.6/10 - 114 beoordelingen
Parketmeester | Klantenbeoordeling: 9.6/10 - 114 beoordelingen
Inspiratieboek aanvragen

Geüpdatet op 19-10-2022

Uw privacy is voor Coöperatie Parketmeesters U.A. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.parketmeester.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Cookies

Op de websites van Coöperatie Parketmeesters U.A. maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. U kunt bij “bekijk voorkeuren” uw instellingen aanpassen, hier kunt u bijvoorbeeld de cookies voor de “statistieken” en “Marketing” uitschakelen.
De cookies die wij gebruiken worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
 • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren (Google Analytics);
 • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren en speciale aanbiedingen te doen (Google Analytics);
 • het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites (Google Analytics).

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstelingen. Ook kunt u meer lezen op Veiliginternetten.nl.

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen we niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Een inspiratieboek aanvragen, afspraak maken of informatie aanvragen over een vloer

U kunt via onze website www.parketmeester.nl een Inspiratieboek aanvragen, informatie aanvragen over een specifieke vloer of een afspraak maken bij u thuis of in de showroom. Hierbij hebben wij uw persoonsgegevens nodig om u – deze gratis diensten – te kunnen aanbieden. Wij doen dit alleen op basis van uw toestemming en gebruiken het enkel voor de aanvraag.

Offerte en/of order

Door het aanvragen van een offerte en/of order geeft u ons toestemming tot het verwerken van uw NAW-gegevens aangevuld met uw telefoonnummer, e-mailadres en eventueel uw bankrekeningnummer. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst. Met deze statistieken verbeteren we onze dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Hoe verkrijgt Parketmeester jouw persoonsgegevens?

Parketmeester heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Parketmeester gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Google Analytics, direct van betrokkene.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst – zoals bijvoorbeeld een Inspiratieboek-aanvraag per post- of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

– Onze Inspiratieboeken worden verwerkt en verstuurd door onze partner Inclusief Gresbo post. Ook bij onze partner is uw privacy van groot belang. Onze partner gebruikt uw gegevens alleen voor de aanvraag en bewaren deze niet langer dan 2 jaar, omdat de ervaring is dat soms na lange tijd er toch vragen komen over pakketten en brieven.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Contactgegevens

Coöperatie Parketmeesters UA
Kerkstraat 120
3882 BV Putten
KVK: 08074721
info@parketmeester.nl
0341355000